Re:Re:Oslabenie TH1 a rakovina...

Anett | 27.07.2013

Btw. Fenol-" vyskumy , ktore by mohli preukazat bezpecnost podavaniu fenolu v tom ci onom mnozstve, jeo hromqdenie v tele deti, ako aj mozne dosledky sa nikdy nerobili" (dr. Kotok)
Dalsi zmamy karcinogen- formaldehyd...

Chemik Doc. Prousek v cas. Dieta:

Úvodom k tomuto problému treba povedať, že formaldehyd je známy karcinogén a z tohto dôvodu sa upúšťa od jeho používania ako konzervačnej látky vo vakcínach. V prípade karcinogénnych látok hovoríme, že ide o tzv. bezprahové látky. To znamená, že každá koncentrácia takejto látky môže vyvolať karcinogénny účinok.
Formaldehyd (F) ako genotoxická látka (poškodzujúca genetickú informáciu, uloženú v DNA) vytvára s molekulami DNA tzv. adukty. To znamená, že tento karcinogén sa nevratne viaže na makromolekulu DNA pevnou chemickou väzbou (F–DNA). Tým vzniká tzv. bodová mutácia. Z výskumov na potkanoch vyplynulo, že perorálna alebo inhalačná expozícia formaldehydom zapríčiňovala zvýšený výskyt leukémií a nárast tumorov v tráviacej sústave. Na základe týchto výsledkov autori charakterizujú formaldehyd ako multipotenciálny karcinogén.


Viac tu: https://www.slobodavockovani.sk/news/vakciny-ocami-chemika-co-sa-dostava-do-detskeho-organizmu-pri-ockovani/

Pridať nový príspevok