Re:ockovanie nesposobuje leukemiu

Ing. Marián FILLO | 23.07.2013

Milujem "argument" v štýle "to je nezmysel".

Nezmysel prečo? Lebo by sa - nedaj Bože! - prišlo na to, že to dieťa je vlastne kontraindikované, čím by sa rapídne znížila zaočkovanosť?

Na základe čoho presne si si istý, že leukémia nemôže byť spôsobená očkovaním, alebo prinajmenšom očkovanie nemôže prispieť k vzniku leukémie?

Keby si mal aspoň najzákladovitejšie základy imunológie, tak by si vedel, že očkovanie (až na BCG), podnecuje Th2 zložku špecifickej imunity, čím zároveň tlmí Th1 zložku, ktorá je zodpovedná okrem iného aj za likvidáciu rakovinových buniek. Takže je veľmi dobrý dôvod domnievať sa, že očkovanie môže leukémiu (i akúkoľvek inú rakovinu) ak aj nie priamo vyvolať, tak prinajmenšom k jej vzniku významne prispieť.

A teraz chcem vidieť Tvoj exaktný dôkaz v zmysle zlatého štandardu EBM, že očkovanie nikdy, u nikoho, za žiadnych okolností nemôže rakovinu vyvolať, ani ku nej významne prispieť.

Pridať nový príspevok