z knihy Dr.Hirte...

Anett | 22.07.2013


V trojkombinační živé vakcíně proti spalničkám, příušnicím
a zarděnkám (MMR-vakcína) se pravidelně nacházejí dva viry
pocházejícící z kultivační půdy slepicích vajec, které můžou u ptáků
vyvolat leukémii a jejich působení na lidský organismus není známo (Tsang 1999).

Tento fakt ale každopádně znepokojuje WHO, která
požaduje obsáhlejší studie této vakcíny obzvláště s přihlédnutím
k onemocnění rakovinou a požaduje sledování zdravotního stavu očkovaných i po delší době od vakcinace touto očkovací látkou (WHO 1998a).


Prodělání dětských nemocí, obzvláště spalniček, zarděnek a příušnic,
vede v pozdějším životě ke sníženému riziku vzniku rakoviny
včetně Hodgkinovy choroby, rakoviny prsu a rakoviny uzlin (Albonico
1998, Glaser 2005, Montella 2006). Také skleróza multiplex se méně
často vyskytuje u lidí, kteří v dětství prodělali spalničky (Kesselring
1990).
Pozitivní aspekty příušnic
Ženy, které prodělaly příušnice, mají nižší riziko rakoviny vaječníků
(West 1966, Newhouse 1977). Také další druhy rakoviny, například
rakovina lymfatických uzlin, jsou po překonaných příušnicích vzácnější
(Albonico 1998, Montella 2006). Souvislost s nízkým výskytem
rakoviny je zřejmá, protože virus příušnic patří mezi viry, které můžou
zabránit rakovinovému bujení:
„Naše výsledky dokazují jedinečnou vlastnost viru příušnic, který dokáže
vyřadit cytokyny a onkogeny, což je molekulární předpoklad pro
jeho zdokumentované onkolytické [ničící rakovinové buňky] vlastnosti."
(Ulané 2003)

Zarděnky patří mezi onemocnění, která snižují riziko vzniku rakoviny
a sklerózy multiplex (Newhouse 1977, Kesselring 1990, Albonico
1998).
atd......

Pridať nový príspevok