Re:Sója?

MZA | 21.07.2013

• JEDNODUCHÉ CUKRY POTŘEBUJÍ MNOHEM MÉNĚ INZULÍNU NEŢ SLOŢENÉ CUKRY.
• SLOŢENÉ CUKRY JAKO MALTÓZA, DEXTRÓZA A RAFINOVANÁ SACHARÓZA MUSÍ BÝT ROZŠTĚPENY NA JEDNODUCHÉ CUKRY, ABY JE TĚLO MOHLO VYUŢÍT. TO VYVOLÁVÁ ZVÝŠENOU POPTÁVKU PO INZULÍNU A ROVNĚŢ VEDE K HYPERGLYKEMII, COŢ MÁ ZA NÁSLEDEK HROMADĚNÍ TUKU.

Sloţité sacharidy (cukry), polysacharidy – např. maltóza, dextróza, sacharóza –
1. spojení dvou nebo více jednoduchých cukrů (glukóza, galaktóza, fruktóza). Sloţité cukry způsobují nadměrnou tvorbu hlenu a kyseliny uhličité, coţ vyvolává obstrukce a acidózu. Jejich štěpení je pro tělo nesmírně obtíţné.
2. jsou rovněţ obsaţeny ve škrobech a vláknině.
3. k jejich metabolismu jsou potřeba nadledvinové steroidy.

sry za veľké písmená je to okopírované z knihy:Zázračná detoxikace Syrová strava a byliny
pro dokonalou buněčnou regeneraci
Robert S. Morse (2004)

Pridať nový príspevok