Neznáme interakcie

Ing. Marián FILLO | 19.07.2013

V príbalovom letáku prakticky každej vakcíny sa píše, že interakcie s inými medikamentami neboli skúmané, a preto by sa vakcína nemala podávať spolu s inými liekmi.

Tu máte ukážkový dôvod prečo. V tomto prípade totiž nie je celkom jasné, čo presne spôsobilo smrť dievčaťa. Bol to samotný Cervarix, alebo Cervarix s paracetamolom, alebo nejaká iná kombinácia?

Interakcie spomínaných liekov s vakcínami neboli vôbec skúmané, takže ani srnky netušia, čo to dorobí, keď sa podá Cervarix dievčaťu, užívajúcemu spomínané tri lieky. A ako sa ukazuje, môže to byť aj smrť!

Konkrétne citát z príbalového letáku Cervarixu:

"4.5 Liekové a iné interakcie

Zo všetkých klinických štúdií boli vyradení jedinci, ktorí v priebehu 3 mesiacov pred podaním prvej dávky očkovacej látky dostali imunoglobulín alebo krvné preparáty.

Použitie s inými očkovacími látkami: Nie sú k dispozícii žiadne údaje o súbežnom podaní Cervarixu a iných očkovacích látok.

Použitie s hormonálnou antikoncepciou: V klinických štúdiách sledujúcich účinnosť užívalo hormonálnu antikoncepciu približne 60% žien, ktoré dostali Cervarix. Nebolo preukázané, že použitie hormonálnej antikoncepcie má vplyv na účinnosť Cervarixu.

Použitie so systémovými imunosupresívnymi liekmi: Tak ako u iných očkovacích látok, môže sa očakávať, že u pacientov podrobujúcich sa imunosupresívnej liečbe sa nemusí vyvolať dostatočná odpoveď."

Vidíte tam niekde paracetamol, propanolol a adrenalín? Ja nie.
A preto sa nemá Cervarix podávať nikomu, kto tieto lieky užíva, resp. ani nikomu, kto užíva čokoľvek iné, čoho interakcie s Cervarixom neboli skúmané. Logika nepustí.

Ledaže by sme cynicky pripustili, že práve Dang Kim Či bola pokusným králikom, na ktorom sa tie interakcie zisťovali.

Pridať nový príspevok