zvýšený výskyt zmutovanej muchotrávky GSK... :)

rodič | 19.07.2013

https://www.2i.cz/4b72d0fa29

Jedovatosť:
je to jedovatá huba, ale prakticky nie je veľmi nebezpečná lebo je veľmi známa a charakteristická. Množstvo jedovatých látok sa mení podľa miesta výskytu a preto je i obraz otravy pomerne pestrý. Pri otravách hubami z horských oblastí prevládajú psychické a neurotoxické príznaky, u húb z nižších teplejších polôh je zase častejší muskarínový typ otravy.

s nadsázkou... avšak aktuálne

Pridať nový príspevok