Hrôzy juvenilnej justície čoskoro aj na Slovensku:

IP | 12.07.2013

Lov na děti v Norsku: https://www.youtube.com/watch?v=ZqIaoc4X8lw
Juvenilná justícia - lov na deti: https://www.youtube.com/watch?v=9ND9251hTlU
Reflex - Juvenilná justícia: https://www.youtube.com/watch?v=ZCKgyLlJDkI
www.detivsieti.org Rodiny na úteku: https://www.youtube.com/watch?v=ZJn9TlWEQHI
Juvenilná justícia na Slovensku: https://​www.mag​nificat​.sk/201​3/07/ak​tualne-​vsetkym​-matkam​-a-rodi​nam-slo​venska-​ktore-s​i-chran​ia-svoj​e-deti/​
Únosy detí v Nórsku 1: https://​leva-ne​t.webno​de.cz/p​roducts​/prekla​d-rozho​voru-s-​irinou-​bergset​/​
Únosy detí v Nórsku 2: https:// ​leva-ne​t.webno​de.cz/p​roducts​/v-amer​ice-cin​i-premi​e-za-od​ebrani- ​ditete-​5000-v-​evrope-​1000-EU​R-rozho​vor-s-i​rinou-b​ergset-​koordin ​atorkou​-hnuti-​ruske-m​atky-/

Pridať nový príspevok