a čo štúdie vakcín?

Ing. Marián FILLO | 11.07.2013

Položme si pri tejto príležitosti otázku:
A aké podvody sa dejú pri klinických skúškach vakcín?

Pridať nový príspevok