neprofesionálne

katka | 10.07.2013

Mailová komunikácia p. Čižmárikovej na mňa pôsobí hlboko neprofesionálne. Obhajuje sa tým, že písala z telefónu - a koho to zaujíma? Maily písala z pracovnej adresy, použila logo MZ SR. Dokonca sa dajú považovať za oficiálne stanovisko MZ SR, nakoľko hovorcovia len tlmočia stanovisko danej inštitúcie. Tiež by mala na konci uvádzať svoju vizitku - meno, prac. pozíciu, adresu, telefón a mail. Používanie veľkých písmen a diakritiky by malo byť samozrejmosťou. Ak by p. Čižmáriková pracovala pre súkromnú firmu a vyslovila by svoje osobné stanovisko pod logom firmy, hrozilo by jej prinajmenšom pokarhanie, ak nie rovno vyhadzov. Viem o čom hovorím, u nás v práci máme zakotvené v interných smerniciach, že nesmieme podávať stanovisko médiám, ani sa vyjadrovať na internete pod logom firmy, na to máme hovorcu a porušenie je tvrdo disciplinárne trestané...

Pridať nový príspevok