Re:otazky na pana filla

Ing. Marián FILLO | 30.08.2013

Ad 1)
Nie som homosexuál, ani o nikom mne osobne známom neviem, že by bol homosexuál. Môj názor je taký, že homosexualita by sa nemala trestať či prenasledovať, avšak je to niečo, čo už len čisto z biologického hľadiska nie je normálne a (dlohodobo vzaté) životaschopné, preto by sa to nemalo ani propagovať, ani o tom učiť na školách ako o niečom normálnom či dokonca nasledovania hodnom. Neprechovávam voči homosexuálom nijakú nenávisť či odpor a som proti tomu, aby bolo homosexuálom bránené žiť spolu, avšak rodina je pre mňa len a len otec + matka + dieťa/deti, rozhodne a za žiadnych okolností nie homosexuálny vzťah. Rodina je od slova rodiť a z homosexuálneho vzťahu potomstvo povstať nemôže, takže by bolo logickým nezmyslom nazvať homosexuálny vzťah rodinou. Nemám však nič proti tomu, aby napr. v oblasti informovania o zdravotnom stave či v oblasti dedičstva mali homosexuálne páry rovnaké práva ako manžel voči manželke resp. opačne.

Som pokrstený v Evanjelickej cirkvi a.v. vo veku 11 dní života. Nehlásim sa k tejto cirkvi, nenavštevujem jej obrady, okrem krstného listu ma k nej absolútne nič neviaže. Mám pár známych, aktívnych v ECAV, a myslím si, že evanjelici zohrali významnú úlohu v svetových i slovenských dejinách, avšak mám taký pocit, že dnes im už dochádza dych. Ale možno to je len mojou neznalosťou.

Osobne nepoznám nijakého žida (resp. o nikom mne osobne známom neviem, že je žid). Starý zákon (a teda základy židovskej viery) však mám prečítaný a domnievam sa, že keby všetci ľudia na Zemi dodržiavali aspoň starozákonné desatoro, bola by Zem rajskou záhradou. Kresťanstvo však považujem za vyšší level, ktorý síce pôvodne zo židovstva vzišiel, ale prináša úplne nové a dovtedy v židovstve nevídané impulzy, ktoré možno prebleskovali už predtým v buddhizme či iných smeroch, naplno však zažiarili až s vtelením Krista do tela istého Ježiša z Nazaretu. Z politického hľadiska mám vážne výhrady voči židovským bankovníckym klanom (Rottschildovci ai.), ako aj voči politike Izraela voči Palestíncom, ale i okolitým štátom a nevidím veľký rozdiel medzi tým, ako sa pred 70 rokmi nacisti správali k židom, a tým, ako sa židia správajú k moslimom na svojom území a v susedných štátoch.

Nie je Róm ako Róm. Niektorí sú "socializovaní", iní si uchovali istú dávku "divokosti". Domnievam sa, že boli v minulosti demoralizovaní a utláčaní už od Rakúsko-Uhorska, pričom ich takmer úplný kultúrny rozklad zavŕšili komunisti. Sú zneužívaní na politické ciele a peniaze, ktoré "idú na Rómov", sú tunelované ako príslušníkmi väčšinovej populácie, tak aj chytrákmi spomedzi nich samých. Na druhej strane by ale zo strany tých divokejších nezaškodilo viac empatie voči "väčšinovým" susedom, ktorí sa notoricky sťažujú na problematické spolunažívanie. Vidím teda veľké rezervy aj na strane Rómov a nepovažujem ich za úplné neviniatka. A je naozaj nešťastné, že ich ľudský potenciál zostáva nevyužitý a upadá, čo sa však týka všetkých nedobrovoľne nezamestnaných. Lebo správna ekonomika šetrí materiálne/energetické zdroje, ale snaží sa naplno využiť všetky ľudské zdroje. Nevyužitie akejkoľvek ľudskej pracovnej sily je plytvaním. Pritom je veľa toho, čo by bolo treba urobiť a kde by sa ich práca dala vhodne využiť. A hoci to poniektorí dobre platení aktivisti považujú za rasizmus, som presvedčený, že Rómovia si vyžadujú iný prístup než väčšinová populácia, lebo skrátka ich národná mentalita je iná. Na druhú stranu som presvedčený o tom, že ak chce niekto mať rovnaké práva, mal by si plniť aj rovnaké povinnosti. Ak si tie povinnosti neplní, mali by mu byť náležite (ale s citom) krátené aj jeho práva (okrem najzákladnejších ľudských práv, pravdaže).

Ad 2)
Nie som funkcionárom nijakej cirkvi a už vôbec nie sekty. Moja náboženská seba-charakteristika je "nezaškatuľkovateľný kresťan". Občas sa objavím v katolíckom alebo husitskom kostole, ale to len niekoľkokrát do roka.

Ad 3)
Mal som, ale už nemám nijaké obchodné aktivity.

Výživové doplnky nepredávam, len niekedy, keď si nejaké pre seba objednávam cez internet zo zámoria, pripoja sa k mojej objednávke niekoľkí priatelia/známi, vďaka čomu ušetríme na poštovnom (čím viac objednaných kusov, tým nižšie poštovné v prepočte na kus). To však nie je obchod, ale skôr vzájomná priateľská výpomoc.

Nijaký výrobca ani predajca výživových doplnkov ma nesponzoruje (prinajmenšom o tom neviem). Firma Vogus s.r.o. však zaplatila v niekoľkých časopisoch uverejnenie Petície za slobodnú voľbu v očkovaní ako svoju platenú inzerciu. Nemám ale (a nemal som nikdy) nijaký pracovný ani obchodný vzťah s touto firmou a nikdy nesponzorovala mňa osobne.

Pridať nový príspevok