Dr.Polakovič a spol.

S.Slovák | 09.07.2013

Ak "náhodou" toto pán advokát Polakovič bude čítať, tak toto je preňho: Pán advokát, myslím že Váš klient dostatočne oceňuje Vaše snahy brániť jeho dobré meno. Avšak - zamyslite sa, či prílišnou húževnatosťou, v konečnom dôsledku, ak by sa Vám (Vášmu klientovi) pán Fillo neospravedlnil, a riešili by ste spor súdnou cestou a dajme tomu že i úspešne (pre Vás vždy, veď zaplatené dostanete zrejme tak či tak),tak v dôsledku pán Fillo, ako pozorujem, nie je ten typ človeka, ktorý by sa s preňho negatívnym rozsudkom zmieril a som si istý, že by to hnal až na Najvyšší súd atď. Pán Fillo sa mi javí ako bojovník za spravodlivosť, má duch revolucionára.

Stojí Vám za to, takáto negatívna reklama, v konečnom dôsledku hlavne pre Vášho klienta? Ocení to Váš klient? Ukáže sa Vaša snaha ako múdry krok? Nech by bol rozsudok aj v prospech Vášho klienta, nič by to nezmenilo na negatívnej mienke časti občanov, ba čo viac, pričom aj tí občania ktorým problematika doteraz nie je známa, by sčasti mohli hodnotiť rozsudok (viď navyše povesť slovenského súdnictva) ako nespravodlivý (známe biblické Dávid vs.Goliáš) , a meno Vášho klienta by skutočne utrpelo a záležitosť by bola neustále pretriasaná v dennej tlači ak nie až na medzinárodnej úrovni... čo by na to povedal Váš klient?

Ak chcete skutočne hájiť záujmy Vášho klienta, poraďte mu, aby sa sám zasadzoval - a striasol tak zo seba podozrenia, ktoré nutne to takmer monopolné prepojenie-spolupráca súkromnej firmy a štátneho aparátu v oblasti očkovania u istej časti občanov vyvoláva, aj bez akýchkoľvek článkov, - teda, poraďte Vášmu klientovi aby sa sám zasadzoval o slobodu v očkovaní na Slovensku, tak ako to v iných demokratických, civilizovaných spoločnostiach býva a je.

Slovenská Republika predsa nie je rozvojová krajina so zanedbanou hygienou a hygienicky nevzdelaným obyvateľstvom, či i podvýživeným obyvateľstvom a neunosnymi bytovými a životnými podmienkami obyvateľov, nie sú tu (zatiaľ) hladomory ani občianske vojny, či iné vojnové konflikty, nehrozia živelné pohromy, máme v štáte sieť zdravotnej starostlivosti, máme snáď XX doktorov na XXX obyvateľov, nevyskytujú sa epidémie (na ich predchádzanie má štát k dispozícii a v zákone ukotvených množstvo iných účinných informačných, logistických aj hygienických a karanténnych opatrení) tak je namieste aby očkovacia politika (participuje na tejto politike Váš klient, či nie? To je otázka, ktorú si zodpovedajte sami) neboli vyberané podľa rovnakých kritérií a aplikované ako v práve spomenutých rozvojových, nevyspelých krajinách.

Som občan Slovenskej Republiky a nepáči sa mi politika povinného očkovania, do ktorej je minimálne nepriamo zainteresovaný i Váš klient, tým, že dané vakcíny, ktoré sú predmetom povinného očkovania , pochádzajú práve od Vášho klienta. (a čo je najpodstatnejšie v tejto problematike: občan je pod hrozbou exekutívy-hrozbou pokuty povinný sa mu podriadiť, pričom jeho nesúhlas ani vysvetlenie pohnútok - obáv z možných vážnych vedľajších účinkov nie je braný pri pokutovaní v zreteľ).

Súhlasí, alebo nesúhlasí Váš klient s takýmto postupom regionálnych úradov zdravotníctva Slovenskej Republiky, ktorý mnohí dotknutí rodičia vnímajú subjektívne ako postup krutý a nehumánny (bez ohľadu na existenciu pána Filla a jeho vyjadrení) ? Pre Vašu informáciu, ja ako čitateľ som predmetné vyjadrenie pána Fillu pochopil tak, že ho adresoval a poukazoval na praktiky štátneho aparátu-výkonnej moci-štátnych úradníkov Slovenskej Republiky, v žiadnom prípade nie súkromnej firmy, Vášho klienta.

Veď predsa Váš klient ani politickú moc v Slovenskej Republike nemá, ani nemal by mať, a ani sa o ňu nesnaží a ani by sa o ňu nemal snažiť, tak je to po správnosti, však? Veď keď toto každá súkromná obchodná firma dodržuje, je to v poriadku.

Pridať nový príspevok