Dôkaz o tom,

J.N. | 08.07.2013

že štát vo vyhláške splnomocňuje súkromnú firmu aby rozhodovala je napríklad ukotvený vo Vyhláške585/2008 Z.z. § 13 ods. 1) citujem: (1) Očkovanie osôb vykonáva lekár na základe preskripčného obmedzenia alebo ním poverená sestra
po posúdení aktuálneho zdravotného stavu očkovanej
osoby a po zhodnotení možných dočasných alebo trvalých
kontraindikácií očkovania PODĽA PÍSOMNEJ INFORMÁCIE
pre používateľa lieku a súhrnu charakteristických
vlastností lieku," koniec cit. (Čo je teda príbalový leták výrobcu, moja pozn.) a § 14 ods.1 citujem: "Pri kontrole očkovania sleduje regionálny úrad" písm. g) citujem: "dodržiavanie indikácií a kontraindikácií schválených pri registrácii očkovacej látky" koniec cit. (Rovnako sa jedná o príbalový leták)

Z uvedeného vyplýva, že súkromná firma určuje, čo je relevantná indikácia a čo je relevantná kontraindikácia, pričom rozhodujúci je text oficiálneho príbalového letáku, ktorého autorom je taktiež súkromná farmafirma. Za zmienku stojí fakt vyplývajúci z príbalového letáku, že súkromná farmafirma sa nepriamo podieľa na nútenom očkovaní tým, že v príbalovom letáku neuvádza ako kontraindikáciu na nepodanie vakcíny NESÚHLAS PACIENTA, ak by tomu tak bolo, muselo by byť v letáku uvedené: nepodávať v prípade nesúhlasu pacienta. Stojí za zváženie, že firma ktorá je autorom takéhoto letáku, pričom si je vedomá že právny stav na SK je "povinné" očkovanie, sa na nútení pacientov očkovať ńepriamo podieľa, práve jasným definovaním kontraindikácii, kde nesúhlas pacienta ako kontraindikácia nie je uvedený. Je to všetko môj názor,vyvodený logicky, dúfam, že som sa súkromnej firmy nijako nedotkol. Ak áno, poprosím súkromnú firmu aby teda nedorozumenie napravila a do svojich príbalových letákov doplnila informáciu: NEPODÁVAŤ V PRÍPADE NESÚHLASU PACIENTA.

Pridať nový príspevok