Re:Vyjadrenie pediatra...

J.N. | 07.07.2013

Áno Anett, aj mne to udrelo do očí, tie argumentácie lekárov založené na "PRESVEDČENÍ". Ono netreba ani hľadať ďaleko tie dôvody...prečo im psyché funguje ako funguje...to vyplýva zo samotného spôsobu štúdia medicíny, tam nie je naozaj priestor na akékoľvek vlastné úsudky, myšlienkové pochody, logické úvahy - áno čiastočne, ale len do určitej miery, niet priestoru na vlastné uvažovanie, všetko len memorovanie a kopírovanie postupov a poznatkov presne v takej podobe ako ich učia ich učitelia. (Z tohto dôvodu napríklad,i napriek technickému pokroku, stále zaostáva ako sa povie humanizácia (ľudský prístup ?) v medicíne (zdravotníctve) - neaktuálne diktátorské praktiky voči pacientovi noví lekári preberajú od starších, berú to stále ako normu, ako nutnosť zachovania si prestíže v ich zamestnaní (hoci je to úplne naopak a mnohí sa iba svojim správaním v očiach pacientov diskreditujú), ale pokiaľ sa im také chovanie a prístup toleruje, oni ho nezmenia...To chcem povedať, že spomeňte si kto z vašich spolužiakov šlo študovať medicínu...boli to iste všetko mladí ľudia, ktorí dosahovali výborné výsledky v učení - mali dobré známky, BOLI OBĽÚBENÍ U UČITEĽOV, ale nikdy nevynikali nejakou kreativitou, nikdy neboli to tie rebelské povahy, ktoré by dokázali oponovať v prípade nejakej nespravodlivosti, skrátka boli v pozadí nikdy nijak inak (okrem dobrých známok) osobnostne nevynikali. (Česť výnimkám) A takých ľudí medicína potrebuje. Ktorí sledujú svoju kariéru, svoje záujmy, sú veľmi učenliví a chytrí ale sú konformní a poslúchajú AUTORITY.Poslúchajú niekedy bláznivých, niekedy bezohľadných, niekedy sociopatických vedcov zapredaných farmafirmám, pod záštitou štátnej moci, ktorá si vyvolila panákov, ktorí akože dozerajú na verejné zdravie... Lekárom totiž už pri štúdiu systematicky infikujú presvedčenie, že oni sú elitou národa, najvyššie vzdelaní, najmúdrejší, to im postačuje k tomu, aby si dovolili po ukončení štúdia (a nechoďte na mňa s rozprávkami o celoživotnom vzdelávaní...vieme ako to v mnohých prípadoch funguje) ďalej už NEROZMÝŠĽAŤ, iba byť PRESVEDČENÍ. A oni (niektorí) úprimne veria, že majú pravdu.

Pridať nový príspevok