Re:každé očkovanie

Ing. Marián FILLo | 29.06.2013

Však hej, prelomové tu však je, že to potvrdzuje randomizovaná, dvojito zaslepená, skutočným placebom kontrolovaná štúdia.

Pridať nový príspevok