hromadna zaloba

c++dev | 01.07.2013

"The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing."
Tak robme nieco, podajme hromadnu zalobu na RUVZ!

Pridať nový príspevok