Re:Zvlastne praktiky v SR.....

J.N. | 26.06.2013

No mali by...ale...stav spoločnosti a normy v nej nie sú nemenné, všetko je predmetom vývoja...to znamená, že napríklad stav poznania, vývoja, spoločenské okolnosti, zvyklosti, pomalá zmena spoločenských noriem, filozofické smerovania, to všetko môže meniť pohľad, môže radikálne zmeniť skutok alebo činnosť, ktorá je donedávna považovaná za normu, pravdu atď. na činnosť, ktorá je zrazu morálne pochybná, alebo dokonca nesprávna...a ešte čosi, kde niet žalobcu niet sudcu, teraz sa vyskytol žalobca, tak je i sudca...Podľa mňa pri tomto rozhodovaní sa všetko bude odvíjať od toho, či možno na základe súčasných poznatkov považovať očkovanie za absolútne neškodné voči zdraviu a bude sa posudzovať otázka, či je dostatočne veľké a silné riziko ochorení na území Slovenskej Republiky proti ktorým sa očkuje, tak aby mohol byť zákonný dôvod obmedziť takto práva občanov. To budú podľa mňa váhy ktoré budú porovnávať. A bude to ťažké pretože "odborníci" budú poskytovať zavádzajúce údaje - všetko to poznáme - bájky o tom ako choroby poklesli výlučne vďaka očkovaniu...bájky o tom ako vraj treba chrániť kontraindikované choré detičky (že ich skôr niekto nakazí chrípkou s pre ne smrteľným priebehom to nikoho nezaujíma)...odmietanie príčinných súvislostí poškodení poukazujúc na časovú súvislosť...bez akýchkoľvek pokusov o vyšetrenie toho ktorého smutného prípadu...a plno ďalších demagógií budú sypať z rukáva oslovení "znalci". Dosť sa toho obávam...na súde nikoho nezaujíma kde je pravda. Dôležité pre súd je, čo v odbornej veci povie odborník, ktorý má právomoc sa k veci prednostne vyjadrovať. Či povie pravdu alebo nie, súd často nemá ako preskúmať, a tiež sa môže na nejaké tvrdenie len spoľahnúť.

Pridať nový príspevok