Re:Re:Re:Re:Re:Eh?...

Eva Juhárová | 01.06.2013

A ja si, Ivan, nemôžem pomôcť tiež:

" Správne by bolo očkovanie dať ako nepovinné, ale ten kto sa neočkuje mal by sa liečiť len alternatívne."

a odkážem Vás na môj starší článok:

https://www.slobodavockovani.sk/news/ockovanie-iba-veda/

zvlášť na odstavec:
"Krst – prijatie do spoločenstva a zároveň „očistenie od pôvodného, prvotného hriechu“, nedokonalosti od prírody. Nepokrstení – neočistení mali v minulosti, keď na to boli mocenské prostriedky a spoločenské prijatie, obmedzené práva a označovali ich ako hrozbu pre väčšinovú spoločnosť.
Podobnosť: Princíp kolektívnej imunity – len očkovaní majú právo byť právoplatnými občanmi, neočkovaní (rovnako ako nepokrstení) nemajú mať riadne občianske práva (prístup neočkovaných detí do kolektívu). Zároveň je očkovanie „očistením nedokonalosti od prírody“, pretože vylepšuje „naivný imunitný systém“, zásahom očkovacej látky sa mení podstata imunitného systému a vylepšuje sa to, čo sa narodilo nedokonalé. Neočkovaný jedinec je ohrozením spoločnosti, rezervoárom infekčných chorôb."

Pri písaní toho článku ma viedla intuícia, že v prípade očkovania nemáme do činenia s žiadnym racionálnym zdôvodnením, ale s dogmatikou. Čo presahuje naše schopnosti chápania, tomu musíme veriť. Klasická školská medicína sa teda len tvári ako veda.

Ten Váš argument v diskusii so zástancami povinného očkovania počuť stále častejšie a stále agresívnejšie - dobre, neočkujte sa, ale potom musíte odmietnuť všetko, čo medicína ponúka. Presne tak, ako v cirkevnej organizácii - najprv krst, a ak ten nie, potom nemáte prístup k nijakej ďalšej sviatosti. Je to ďalší prvok, ktorý presne zapadá k tomu, čo som písala v článku.

Ďakujem Vám a aj podobne zmýšľajúcej, obávam sa, že väčšine, v medicínskych kruhoch. Na facebooku, napríklad, beží diskusia s medikmi, čo mali výhrady voči pripravovanej demonštrácii v Košiciach za slobodnú voľbu v očkovaní. Poniektorí z nich sa nevedia dočkať chvíle, kedy nezodpovední neočkujúci alebo aj mnohé iné dobrodenia klasickej medicíny odmietajúci ľudia budú "na kolenách kľačať a prosiť" o pomoc lekárov. Len tak ďalej, ukazujete svoju pravú tvár a svoje pravé motívy v plnej kráse, či skôr ošklivosti. Vieme, s čím máme tú česť - a to najmiernejšie z toho je urazená ješitnosť.

Bez toho, že klasická školská medicína má štátom, teda mocenskými prostriedkami vynútený monopol na starostlivosť o zdravie obyvateľstva, by nemali jej predstavitelia toľko sebavedomia a ani Vy s nimi. Uvedomujete si, že sú to jednoducho vyhrážky, čo tu píšete?

Zdravotné poistenie: podľa Vás by sme mali platiť asi príplatky extra, prípadne by sa na nás nezodpovedných nemalo vzťahovať vôbec. Takú figu drevenú. Tu zase je ten istý princíp: buď budeme poslúchať a necháme lekárov robiť so sebou, čo oni uznajú za vhodné, alebo potom skapme. A keď poviem, že sa mi vôbec, ale vôbec nepáči, akým spôsobom sa nakladá s prostriedkami z verejného zdravotného poistenia, na ktoré máme nárok všetci, a preto si myslím, že sme vlastne povinne nútení platiť niečo, s čím nesúhlasíme? Kapitola sama o sebe. Časť odpovede tiež vo vyššie uvedenom článku.

A na záver, čudovali by ste sa, ale presne to si vírusy a baktéria hovoria: končím svoju pozemskú púť. Kdeže je mor, proti ktorému sa nikdy neočkovalo, napríklad? Aj hygiena a aj iné súvislosti sa pod chorobnosť na istú chorobu podpisujú. Nespite prosím na falošných vavrínoch, lebo veda môže ešte ukázať celkom iné fakty o našom zdraví a chorobách, než si tie, o ktorých si myslíte, že všetko vysvetlili a sú obzvlášť pravdivé preto, lebo Vy o nich viete.

Pridať nový príspevok