BOMBA !!!

Peter | 30.05.2013

Len kým som si tie otázky prečítal, bol som z nich unavený...Toto musí odrovnať akéhokoľvek pediatra, či iného "odborníka". Náš doktor nás prestal kontaktovať a aktívne sa o nás zaujímať práve vďaka tomu, že som mu začal pri KAŽDEJ príležitosti klásť otázky. Oni počítajú s tupým stádom, ktoré bez reptania bude robiť všetko podľa ich inštrukcií a neznášajú tých, ktorí sa pýtajú. Takže smelo do toho...Ako povedal V.I.Lenin : "Pýtať sa, pýtať sa, pýtať sa !!!" (Či to bolo "učiť sa ?!" To tiež.)

Pridať nový príspevok