lekárka konala protizákonne

J.N. | 15.05.2013

odporúčam podať podnet na ÚDZS. Nenastali nijaké dôvody ktoré by lekárku oprávňovali vypovedať Vám zmluvu.

Pridať nový príspevok