Re:Re:Re:Re:???

Filantrop | 15.05.2013

Zlomeniny sa dajú liečiť dobrou fixáciou - 3D a za najbližší kĺb. Kosť dobre zrastie za mesiac, potom ju treba opatrne zaťažovať. Netreba do kostí vkladať kov ani nič rezať. Liečiť môže každý, ak akurát nie je v bezvedomí. Titul doktor je nepodstatný. :-)

Som za to aby každý mohol liečiť, aj doktori, napriek tomu že študovali medicínu. V správnej chvíli by bola vyhlásená amnestia na zložiny ktoré spáchali a od tohto času by každé používanie jedov s cieľom poškodiť pacienta alebo bezdôvodné amputácie bolo trestané podľa spravodlivosti. Mal by byť obnovený trest smrti.

Pridať nový príspevok