Re:???

Ing. Marián FILLO | 08.05.2013

Áno, povinné vzdelávanie pre rodičov, lebo keď by sa povinne dozvedeli, čo je vlastne očkovanie zač, mali by povinne informácie, ktoré ich povedú k oveľa zodpovednejšiemu prístupu k očkovaniu, nech sa deje dnes, kedy pediatri v drvivej väčšine prípadov ignorujú svoju povinnosť objektívne informovať o očkovaní. A mnohých z povinne informovaných rodičov to potom povedie k odmietnutiu toho-ktorého očkovania.

Problém je, že ľudia nie sú informovaní buď vôbec, alebo aspoň nie objektívne resp. vyvážene. Keby informovaní boli, odmietačov "povinného" očkovania by bolo oveľa viac.

A povinné skúšky preto, lebo keby neboli skúšky, jednoducho by to mohli odspať, alebo odťukať do mobilu či tabletu, jak to aj dnes robia mnohí lekári na povinnom "celoživotnom vzdelávaní", tzn. nenaučili by sa nič a boli by rovnako neinformovaní ako sú teraz.

Chápem, že to môže znieť nepopulárne, ale je to jednoznačne pre dobro našich detí a vo výsledku i pre dobro samotných rodičov, v prospech ich slobody. Ale to vzdelávanie, ako píšem, musí byť vyvážené - nie striktne jednostranné, jak dnes býva "vzdelávanie" lekárov.

Pridať nový príspevok