Re:Re:Same klamstvo

Anuška | 25.03.2013

Je to v zákone o reklame (147/2001):

(4) Zakazuje sa reklama liekov,...
...
(5) Zákaz uvedený v odseku 4 sa nevzťahuje

a) na očkovacie kampane organizované držiteľom rozhodnutia o registrácii lieku alebo zástupcom držiteľa rozhodnutia o registrácii lieku, ak sú povolené ministerstvom zdravotníctva,

Pridať nový príspevok