Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:oni nevědí

J.N. | 12.03.2013

Nie. Nie je to pravda. Lekár nie je viazaný Tvojimi príkazmi. On je viazaný len mlčanlivosťou navonok, mimo zdravotníckeho prostredia. Iní zdravotnícki pracovníci, ktorí majú, chcú mať, alebo im zákon dáva moc mať s pacientom dočinenia majú takisto povinnosť mlčanlivosti - ale medzi sebou si údaje o pacientovi vymieňať môžu. To je ten háčik.

Pridať nový príspevok