Re:Re:Re:oni nevědí

J.N. | 11.03.2013

Pani doktorka Eleková, áno, ale tam nejde o zmenu názoru, ale zmenu svetonázoru, morálneho pohľadu. Totiž, je racionálne uvažovať ako uvažujú tí ktorí tvrdia že štatisticky prevažujú výhody nad nevýhodami očkovania (pričom v tomto momente sa vôbec nemusíme zaoberať tým, či je to aj naozaj pravda,či výhody prevažujú lebo z hľadiska morálky to vôbec nie je podstatné). Ale ide o to, že hoci to môže byť racionálne a rozumné uvažovanie, každopádne to nie je morálne a ľudské uvažovanie. A pri takomto racionálnom uvažovaní, paradoxne, hoci sme inteligentné bytosti, sa stáva, že prestávame byť ľuďmi (viď fašistická eugenika, alebo komunistické praktiky). A preto naopak, tak ako píše mili, my sme a musíme ostať ľuďmi, musíme hľadieť na tých najslabších, musíme chrániť zdravie jednotlivca a nie selektovať, spôsobom že musí umrieť slabší jedinec aby mohol žiť silnejší...teda, my nemáme právo ako ľudia rozhodovať o životoch detí v týchto súvislostiach, pretože to je fašizmus potom. A špeciálne vysokopostavení ľudia, kapacity, profesori, teoretici, zastávajú v svojej podstate takéto neľudské praktiky, lebo nemajú priamy rozpor so svedomím. Oni tú špinavú robotu totiž nemusia vykonávať. Oni ostanú vždy na akademickej teoretickej pôde.
A navyše, v demokratickej spoločnosti sú nastavené všetky zákony tak, že v prípade núdze človek má právo chrániť a zachraňovať najprv seba a svojich blízkych, až potom má povinnosť hľadieť na ostatných, plus, ak by sám seba alebo svojho blízkeho uviedol do nebezpečenstva, ohrozenia života a podobne nie je povinný ani zachraňovať životy ostatných ľudí...takže naozaj, ten správny morálny princíp ešte v spoločnosti prevláda, ja vidím smutnú okolnosť, že práve na pôde medicínskej vznikajú také myšlienkové pochody a postoje k očkovaniu, ktoré sú nemorálne...a najsmutnejšie je, že to je nanucované ľuďom ako odborné stanovisko, ako niečo čomu nerozumejú a nemajú o tom rozmýšľať, to je veľmi nebezpečné.

Pridať nový príspevok