Re:Re:oni nevědí

Eva Juhárová | 11.03.2013

Mili, veľmi presné. Treba to v každom prípade rozlíšiť, či sa jedná len o idealizmus a neinformovanosť, alebo o niečo iné. To "niečo iné" má v tomto konkrétnom prípade povahu " nutnosti obete v mene vyššieho dobra" a z pozície moci, vynucovaná. Ale obeť v mene vyššieho dobra je možná a morálne prijateľná, ak sa pre ňu dotknutý jednotlivec rozhodne dobrovoľne.
K tej poznámke na záver o bohorovnosti: v tomto prípade ide nie o neskutočnú bohorovnosť, ale o skutočnú bohorovnosť. Len ten pojem Boha tu splýva s výkonom neobmedzenej a ničím nekontrolovanej moci. Výkonná moc odborníkov, ktorých môžu kontrolovať iba odborníci ešte odbornejší, v ich hierarchii vyššie postavení, to znamená, že ich vlastne nekontroluje nikto. Začarovaný kruh.

A práve preto má nad názorom odborníkov byť obyčajný laický, ale zato ľudský princíp slobodného rozhodnutia za alebo proti. A to z dôvodu, že intuitívne ľudsky chápeme, že kdesi v našom vnútri sú skryté sily k takémuto rozhodnutiu a tieto sú nad názormi odborníkov, ktoré podliehajú len a len dočasnému stavu poznania. Alebo inak povedané, ľudská bytosť je vo svojej integrite vyššie postavená, ako jednostranné odborné poznanie.

Pridať nový príspevok