oni nevědí

MUDr.Ludmila Eleková | 10.03.2013

Oni=pediatři. Nezlobte se na ně, jsou v těžké situaci. Já sice nejsem pediatr (díkybohu), ale jsem lékařka a prošla jsem standardním vzděláváním. Vím, co mají v hlavách. Zcela čerstvou zkušenost mi k tomu poskytla dr. Špániková, která reagovala na můj kritický článek v březnovém čísle časopisu Dieťa (ještě jednou děkuji za příležitost redakci). Dr.Š. reagovala velmi emotivně, prohlašovala, že mé informace jsou nevědecké, nesprávné a "nemedicínské". Ovšem neuvedla ani jeden konkrétní případ, že by napsala: tady a tady se dr. E mýlí a zde je důkaz. Jen si vylila srdce, jak moc ji to šokovalo. Protože tvrdila, že uvádím nevědecké údaje, napsala jsem další článek, kde ke každému svému tvrzení uvádím důkazy, cituji WHO, FDA, CDC, časopisy Vaccine, JAMA, The Lancet, Pediatrics apod. Všechno jsou to tzv. peer-reviewed, tedy recenzované časopisy. Dr.Š. se v podstatě odmítla s mými důkazy seznámit, její argumentace je skutečně půvabná: nebude se mnou ztrácet čas, protože nejsem odborník na očkování, ale jeho odpůrce. Odborník asi musí být vždy pro.
Proč to vše píši. Podobně reagují všichni pediatři, když přijde rodič a řekne: my nechceme další (nebo vůbec žádné) očkování, protože naše dítě mělo patologickou reakci, podle nás je poškozené (nebo nechceme, aby ho očkování poškodilo, viz tyto naše zdroje...). Vy jim tím říkáte, poškodili jste mi dítě, nevíte, co děláte, poškozujete děti. Ukazujete jim jejich nevědomost. Vy laici si přijdete a vykládáte strašné věci. A navíc jim ukazujete důkazy.
Co si myslíte, že s tím mají dělat? Zkuste se vcítit do jejich kůže, vystudujete medicínu, protože máte ideály, chcete pomáhat, vyberete si pediatrii, protože máte rádi děti, očkujete, protože jste pyšní na tento objev, věříte svým učitelům, že je blahodárné, nedostanete informace dokazující opak, stále vám na oficiálních školení říkají, jak strašné jsou ty nemoci (a jste-li pediatr mladší 40 let, neměli jste šanci sami na sobě dětské nemoci zažít) a jak je to očkování super. Nikdo vám neřekne o složení vakcín a pokud ano (už musejí, rodičům se musí něco říct, ne že nevíme), pak jsou to pečlivě fabulované informace o jejich neškodnosti. Ukáží vám Thorsenovu studii o autismu, a uklidní vás, že to je jen náhoda, že bylo vědecky vyvrácena souvislost očkování s autismem a že 1000% nárůst autismu během dvou generací je genetický. Atd atd. Navíc tu jsou ty úřady, právní vědomí našeho obyvatelstva je všeobecně tristní, lékaře nevyjímaje. Ani mě dlouho nenapadlo si ty zákony přečíst, věřila jsem, že je povinné, věřila jsem, že se musí hlásit odmítnutí. Doktoři bohužel nevydělávají tolik, aby si mohli dovolit něco riskovat. Bojí se (oprávněně nebo neoprávněně, to je jedno), že kdyby začali něco říkat, že dostanou přes prsty. Rodiče odmítající očkování jsou pískem v soukolí. Stojí je čas, energii, jitří nepříjemné emoce, dostávají je do rozpačitých situací, připravují je o peníze a navíc zvyšují šanci, že jim přijde na kontrolu hygiena a začne se dotazovat, pročpak mají tolik neočkovaných a proč je nepřesvědčili. To vše v situaci, kdy mají oficiálně informace jen z jedné strany, kdy věří, že dělají dobro.
Rozumíte? Nezlobte se na ně. I když skutečně poškodili vaše dítě, i když se chovají emotivně, hystericky a porušují zákony, zkuste se na ně nezlobit. Zkuste cítit soucit. Oni za to nemohou, jsou stejnými oběťmi jako vy a vaše děti. K jejich konání lze říci jen biblické: Bože odpusť jim, neboť nevědí, co činí. Znám pediatry, kteří vědí a vím, jaké dilema mají. Jejich práce je živí, mají své rodiny, nemají rezervy. Za krkem jim sedí hygiena, která taky chytá nerv\, protože proočkovanost prostě klesá. Ano, měli by znát svá práva, měli by je vykonávat, měli by mít na prvním místě pacienta a ne svůj vlastní zadek, ale....sáhněte si vy sami do svědomí, jak jste kdy byli stateční. Třeba za socialismu, kdo se přidal k disidentům a kdo chtěl klid na práci? Nemusíme chodit daleko. Lidská povaha se nemění.
Co tedy můžete udělat? Nebojujte se svými pediatry, mějte s nimi soucit, chápejte jejich obtížnou situaci. Bortí se jim vesmír. Pomozte jim. Jednejte laskavě, klidně, asertivně s pocitem soucitu a snahy pomoci. Informace předkládejte jasně, ale citlivě. Po kouskách. Ptejte se, ideální je položit otázku takovým způsobem, aby v tázaném nastartovala proces přemýšlení jiným způsobem. Lavinovým efektem se to bude šířit. Nastane den, kdy prohlédnou. Nastane den, kdy jejich svědomí převáží. Nebojte se, určitě k tomu dojde. Ale do té doby musíme dělat dále, co děláme. Probudit sami sebe, vzít odpovědnost za své děti zpět do svých rukou, žít a jednat podle toho. Jak řekl Mahátma Gándhí: staň se změnou, kterou chceš vidět ve světě.

Pridať nový príspevok