Kovbojke

Robo Papp | 08.03.2013

O svoj život sa naozaj nebojím, myslím si, že to by bolo prehnané. :) Bojím sa ale o zdravie našej dcérky a o zdravie ostatných detí, preto som sa rozhodol bojovať za väčšiu informovanosť v oblasti rizík spojených s očkovaním. Ak budeme ticho, nič sa v tejto sfére neudeje....

Pridať nový príspevok