BIOETIK GLASA POZOR!

J.N. | 14.03.2013

Vrelo odporúčam prečítať si toto vyjadrenie pána bioetika voči zaobchádzaniu s mŕtvolami: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20121009039 Škoda, veľká škoda - a je to paradox - že pánovi bioetikovi Glasovi sa myšlienky nespojili, a tak ako sa vehemente dožaduje etického zaobchádzania s mŕtvym ľudským telom, odvolávajúc sa na medzinárodné dohovory a ľudské práva, že tento istý názor a morálny postoj NEDOKÁŽE APLIKOVAŤ VOČI ČLOVEKU ŽIVÉMU, pokiaľ ide O SLOBODU V OČKOVANÍ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Pridať nový príspevok