Pocta

Michal | 16.02.2013

Marián sme na Vás hrdí a ďakujeme, za Váš aktívny prístup k slobode očkovaniu na tomto našom krásnom demokratickom Slovensku - "pochválen buď Ježiš Kristus" :-) Tento rozhovor má pre mňa obrovskú informačnú hodnotu a preto si ho dovolím šíriť ďalej a informovať nevedomosť národa. Ešte raz, ďakujem.

Pridať nový príspevok