k zrušeniu očkovania proti TBC

ferko | 12.02.2013

V príručke (alebo ako to nazvať) Lekárska Vakcinológia nielen pre medikov rok vydania 2007, prvé vydanie ISBN 978-80-89057-18-4
na str. 54 (Nováková-Oleár-Klement) som sa dočítal

citujem: U detí s vrodenou poruchou imunity (primárne imunodeficitné stavy) je určité riziko nežiadúcich reakcií alebo nedostatočnej odpovede. Incidencia závažných imunodeficitov je však veľmi nízka a ich diagnostika zložitá. V čase prvého očkovania - BCG vakcinácie vo veku 4 dní - by bolo pre zistenie prípadnej ťažkej poruchy imunity potrebné podrobné imunologické vyšetrenie. Odhalenie takéhoto rizika (generalizovanej BCG-itídy) však vyžaduje vyšetrenie, ktoré sa robí len v niekoľkých výskumných laboratóriách v Európe (porucha produkcie a funkcie receptora pre IL-12). Keďže je incidencia takéhoto typu primárnej (vrodenej) imunodeficiencie asi 1: 500 000, v SR sa narodí 1 dieťa za 10 rokov.

A vykľulo sa šidlo z vreca.
Na Slovensku sa narodí len 1 dieťa za 10 rokov so závažným primárnym (vrodeným) imunodeficitom, ktoré malo byť obetované vakcináboženstvu pre blaho 500 000 zdravých detí narodených bez vrodeného imunodeficitu (za 10 rokov), ktoré BCG vakcína mala akože ochrániť pred tuberkulózou (zrejme pred jej ťažkou smrteľnou generalizovanou, disseminovanou, systémovou formou TBC!). Nuž obeta toho 1 dieťaťa bola zbytočná, keďže ochoreli desiatky-stovky-tisícky? detí nie na TBC ale generalizovanú BCG-itídu.(za 10 rokov)

Áno ochorieť môžu aj úplne zdravé deti narodené bez poruchy imunity, lebo ďalšia vakcína sa podáva veľmi skoro po očkovaní proti TBC, tým u detí často dochádza imunologicky k reaktivácii očkovania proti TBC, generalizovanej BCG-itíde. Odborne sa to nazýva sekundárna komplikácia. Bolo veľa detí (a ktovie koľko ich ešte bude), ktoré sa liečili 1-2 až 3 roky 5-7 (aj viac kombináciou) chemoterapeutík s nutnosťou transplantácie kostnej drene. Mnohé neprežili, vďaka preventívnej starostlivosti.
Je mi ťažko, idem zapáliť sviečku.

Pridať nový príspevok