Nahlásenie NU

rodičia | 28.01.2013

Každý pediater má povinnosť zo zákona hlásiť Nú liekov aj vakcín, dokonca aj podozrenie na Nú! Ked tak nespraví na požiadanie rodiča (kto je kompetentnejší svedok na reakcie dieťaťa?) môže urobiť dve veci: nahlásiť to sám rodič na SUKL, ale budú mu hádzať samozrejme pod nohy polená...... alebo vyhroziť pediatrovi podaním podnetu na Urad pre dohľad. Ide o porušenie zákona konkrétne Zákon o liekoch a zdravotných pomôckach 362/2011, §68 ods.6......Každý už podľa uváženia..A pri než. účinkoch, samozrejme žiadať kontraindikáciu zapísať do zdrav. záznamu a neočkovať dalej v rámci ochrany zdravia dieťaťa.....Ak lekár nevyhovie, žiadať od neho prevzatie zodpovednosti za vykonané úkony a ich následky.....inak to nejde.....

Pridať nový príspevok