Re:krásny článok

Ing. Marián FILLO | 21.01.2013

Milá pani doktorka,

oficiálne odôvodnenie bol nie nárast ochorení, ale nárast ľudí s nedostatočnou hladinou protilátok, hlavne vo vekovej skupine 40-ročných a starších. Napriek tomuto zisteniu, tzn. že rádovo stovky tisíc ľudí nemali dosť protilátok proti záškrtu, sa na Slovensku oficiálne nevyskytol jediný prípad záškrtu - ani len v rómskej osade.

Takže rádovo desiatky percent očkovaním nechránených dospelých v strednom a staršom veku epidémiu záškrtu nespôsobili. Ako by ju mohlo spôsobiť neočkovanie 1% až 2% detí? Predpokladám teda, že prinajmenšom 98% obyvateľstva Slovenska naďalej poslušne očkuje a nerieši. Myslím, že by bolo asi prehnane optimistické domnievať sa, že to je menej než 98%.

Takže otázka pre kompetentných: keď nespôsobili epidémiu záškrtu desiatky percent očkovaním nechránených dospelých nad 40 rokov, ako by ju mohli spôsobiť nanajvýš 2% očkovaním nechránených detí?

Pridať nový príspevok