Re:Re:přenašectví

MUDr.Ludmila Eleková | 21.01.2013

Chápu vaše obavy a asi vám je nevyvrátím. Z jednoduchého důvodu: jistota neexistuje, život je o výběru mezi různými riziky.
Konkrétně k tomu pacientovi (nebudu psát chlapce, protože jsem ho znala již jako postaršího pána). Osobně se domnívám, že by neudělalo nijak dobře ani očkování. Musel mít nějakou vrozenou slabost plus všechny ty okolnosti. To dnes nezjistíme.
Jsem si vědoma toho, že neočkované dítě může dostat nemoc, proti které se očkuje - stejně jako očkované dítě. Výsledek pak závisí na jeho stavu imunity, výživy /ta taky ovlivňuje imunitu), způsobu léčby apod. Viz debata výše, neočkované děti chodící do školek jsou zdravější.
U malých dětí je třeba zvážit riziko a je nepopiratelným faktem, že konkrétně vakcína proti pertusi má vysoké procento neurologických komplikací, jejichž počet mnohonásobně převyšuje riziko poškození pertusí. Rodič v podstatě vybírá mezi vyšším rizikem poškození mozku z očkování a nižším rizikem nákazy a poškození mozku přirozenou infekcí.
Tento pacient měl prostě smůlu. Patřil mezi menšinu dětí, kterým pertuse ublížila. Myslím si, že tam hrála roli nevhodná léčba, prootže jsem v literatuře narazila na případy kojenců, kteří pertusi v pohodě přežili. Ovšem matky musely vědět, co dělat, většina to neví, proto to s dětmi špatně dopadá.
Na případ, jako je uvedený pacient, ale připadají možná stovky dětí, kterým vakcína proti pertusi poškodila mozek. Můj mladší syn byl očkován proti pertusi a poškodilo mu to mozek, přestože se z nejhoršího dostal, stále jsou na něm vidět důsledky, které si ponese celý život. Např. neschopnost se učit a podat výkon ve škole, který by odpovídal jeho vysokému IQ. Plus určité emoční problémy, celková labilita. A to jsme měli velké štěstí, že to dopadlo jen takto.
Vezměte to takto: očkují se prakticky všechny děti, tj, riziko očkováná nesou všechny. je to ruská ruleta, nikdy nevíte, kterému dítěti to ublíží. Jsou způsoby, jak je vytipovat, ale pediatři je neznají a nepoužívají. Podle mého názoru by je nepoužívali, ani kdyby je znali, protože by museli kontraindikovat příliš mnoho dětí. Pertuse podle posledních čísel postihla cca 900 českých občanů, to je riziko zaokrouhleně 1 ku 10000. Pouze 1 člověk z 10000 nese riziko pertuse. A když víme, že riziko poškození po očkování je vyšší než po nemoci, myslím, že jsou to dost jednoduché počty. Měla byste vědět, že sám výrobce hexavakcíny připouští poškození mozku po této vakcíně ve frekvenci až 1 ku 10 dávkám!! V příbalovém letáku je to sice hezky zaobaleno, ale je to tam. Podívejte se na frekvenci tzv. neobvyklého pláče, jde o encefalitický křik, anglicky high pitched cry. Je to příznak psotižení nervového systému a může mít dlouhodobé následky.
Takže oficiálně je nebezpečí vakcíny pro mozek 1 ku 10 dávkám, to je při 3-4 dávkách na dítě riziko 1 ku 3 až 2,5 dítěte. Přijde vám to hodně nebo málo? Co si vyberete? Riziko 1 ku 10 poškození mozku nebo 1 ku 10000 riziko nákazy pertusí - která sama o sobě nemusí ublížit?

Pridať nový príspevok