Re:Re:Re:Re:Re:stydím se za vaše laické názory!!!

Ing. Marián FILLO | 23.01.2013

Nebudem sa hádať o nepodstatné gorálky.

Každopádne ste napísal niečo v zmysle, že vysoká detská úmrtnosť v Sierra Leone ide na vrub občianskej vojny.

Súhlasím. V snahe znížiť detskú úmrtnosť treba teda v prvom rade zamedziť vojnám (vrátane občianskych) - akékoľvek očkovanie je v takomto prípade druhoradé či skôr treťoradé.

Pridať nový príspevok