Re:stydím se za vaše laické názory!!!

Ing. Marián FILLO | 13.01.2013

Milá medicínsky študovaná Jaja.

Ohľadne Afriky si nalejme čistého vína: najvyššia detská úmrtnosť je v Sierra Leone (ak nie najvyššia tak prinajmenšom jedna z najvyšších), kde je zaočkovanosť proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu (základné tri očkovania) 94%.

Naproti tomu v Rakúsku je zaočkovanosť proti tým istým chorobám 92%, ale detská úmrtnosť jedna z najnižších na svete.

Takže - hoci sa to nezdá - v Afrike skutočne niektoré krajiny majú vyššiu zaočkovanosť než niektoré Európske krajiny, takže v zaočkovanosti nijaký dramatický rozdiel nebude.

Laická otázka:
Ako je možné, že Sierra Leone s vyššou zaočkovanosťou než Rakúsko má jednu z najvyšších detských úmrtností na svete (ak nie úplne najvyššiu) a Rakúsko s nižšou zaočkovanosťou jednu z najnižších zaočkovaností na svete?

Pridať nový príspevok