Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:nátlaky

chemik | 08.01.2013

Hlavným miestom ukladania hliníka je kostra. Vo vnútri kostry sa hliník, tak ako väčšina iných polyvalentných kovov najskôr ukladá ako veľmi tenká vrstva na povrchu kostí. Mechanizmus ukladania zistený nebol, ale sú navrhované tri možné spôsoby: zachytenie hliníkových iontov vo vnútri existujúcej minerálnej kosti, inkorporácia hliníka do novej minerálnej kosti v mieste apozície kosti a väzba kovu na kyslé organické komponenty kostnej matrix, napríklad fosfoproteíny. Následne hliník zostáva na povrchu kosti, pokiaľ nie je povrch odstránený ostoklastami alebo je prekrytý novovytvorenou vrstvou. Tieto procesy vedú k postupnému presunu hliníka z povrchu kosti do objemu kostnej matrix.

Pridať nový príspevok