Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:zodpovědnost

Eva Juhárová | 07.01.2013

Vážený pán Juřena, milí diskutujúci,
pán Juřena má pravdu, keby nám na tom z celého srdca záležalo, naozaj z celého srdca a dali by sme do veci 100% energie, nijaké farma lobby a ziskuchtiví ľudia by nemali tú moc, zastaviť tú silu.

JE TO PRAVDA. Problém je ale v tom, že vlastne ani nevieme, čo chceme. Chceme, aby sa to "vyriešilo" kdesi inde, tí tam hore, kdesi inde, ako u nás samotných.
Samozrejme, neviem nikomu podať hotový recept, ako na to. Ako prekonať tú kopu prekážok, čo stojí na ceste za pravdou - povedzme v medicíne.

Ale povedzme si úprimne, kto iný to má zabezpečiť, kto zafinancovať? Nijaké naše dane s automaticky neocitnú nikde tam, kde by ich investovanie bolo múdre. Nič sa nedeje automaticky, na všetko treba čas, všetko skontrolovať, na všetko mať dosah. To sa nedá, povieme si.
Ale dá sa, dá sa. To najhoršie, čo robíme, je, že neveríme, áno, neveríme, aký neuveriteľný vplyv na udalosti okolo nás má náš aktívny postoj a prehliadnutie. Že napríklad má veľký význam "minimálne" oponovať lekárovi, ak nás tlačí do vecí, ktoré nechceme. Že vydržíme napríklad drzosť a aroganciu detskej lekárky pri odmietnutí očkovania, hoci sa nám zdá, že sme to neustáli a navrch mala ona. Ale ustáli sme to, odnášame si nezaočkované dieťa. Vy necítite, že je to sila, sila maličkého Dávida, čo stál oproti Goliášovi?

A čo sila odvahy, vydržať neraz ponižujúci proces na RUVZ, zvaný priestupkové konanie? Stojíme proti systému, proti systému, čo má silu, moc, peniaze, prostriedky, korupciu, vplyv na najvyššie miesta...len jedno nemá, nemá pravdu a je protiľudský.

Ak vieme, kde je pravda, ak to len tušíme, tak sa nám postupne krok za krokom otvorí aj cesta, ako tú pravdu do sveta dostať. Kto ste videli film Narnia, Lev šatník..., tam to bolo krásne predvedené- ako deti postupne pokračovali v ceste, aj napriek všetkým pochybnostiam o tom, či robia dobre, a či to má vôbec význam, krajina okolo nich rozmŕzala, pribúdalo jari, tepla, nádeje... Prečo si myslíme, že to všetko sú len rozprávky? Ve´d nás taký obraz chytá priamo za srdce..

Na počiatku toho, čo dnes využívame ako "svoje práva", či už je to tu toľko diskutovaný informovaný súhlas, všeobecné volebné právo, aj pre ženy, právo na dovolenku a mnohé iné "samozrejmé" ľudské práva, bolo, že si najprv bolo treba pre tieto veci vydobiť priestor. Doslova pochopiť, čo a prečo je to správne, odviesť mnoho dobrovoľníckej práce, ZAFINANCOVAŤ si to, priniesť obete v podobe povedzme aj mocenského zásahu, dať sa zmlátiť policajtom, počítať strašné obete v koncentračných táboroch, uniesť, čo sme ako ľudstvo spolu vystrojili- nepoznáme vari dejiny?

Spomeňme si na štúrovcov a ich úsilie aspoň o spisovnú slovenčinu, aké to "bolo beznádejné", čo do toho všetko dali a obetovali pred 150 rokmi - a pozrime sa, kde sme dnes.

Jana Husa upálili, lebo si dovolil tvrdiť, že "lecjaký švec", ako mu to (podľa filmu) vyčítal Kostnický koncil, má právo rozhodovať o tom, čo vo svojom svedomí považuje za pravdu a čo nie. Takú dôveru mal v človeka a jeho schopnosti poznať pravdu a brániť pravdu až naveky. Ujasnime si teda, na čo sa vlastne čaká, a o čom "druhá strana", tu reprezentovaná pánom Juřeňom, vie a čo nám aj polopate hovorí - je to v našich rukách. Bez obetí a konania viac, ako z toho celkom osobne "ja budem mať" nikdy nič hotové z neba nespadne.

Pridať nový príspevok