právo na očkování

MUDr.Ludmila Eleková | 30.12.2012

Nikde, v žádných právních předpisech včetně nadnárodních úmluv není uvedeno "právo dítěte na očkování". Je tam uvedeno "Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, uznávají, že každé dítě má přirozené právo na život. 2. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, zabezpečují v nejvyšší možné míře zachování
života a rozvoj dítěte." Vakcíny zabíjejí, nevyhnutelně, ale nepředvídatelně. Vakcíny poškozují rozvoj dítěte -nevyhnutelně, nepředvídatelně. Vakcíny jsou tedy v rozporu s Úmluvou.
Dále se uvádí "Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy,uznávají právo dítěte na dosažení nejvýše dosažitelné úrovně zdravotního stavu a na využívání rehabilitačních a léčebných zařízení.
Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, usilují o zabezpečení toho, aby žádné dítě nebylo zbaveno svého práva na přístup k takovým zdravotnickým službám. 2. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, sledují plné uskutečňování tohoto práva a
zejména činí potřebná opatření:
a) ke snižování kojenecké a dětské úmrtnosti"
Očkování naopak ZVYŠUJE kojeneckou úmrtnost, tudíž je v rozporu s Úmluvou.
Nejvyšší dosažitelná úroveň zdravotního stavu a nezbavení práva přístupu ke zdravotním službám neznamenají právo na očkování! Naopak, poslední vědecké výzkumy ukazují, že očkování snižuje šanci na dosažení nejvyšší úrovně zdravotního stavu a zdraví dlouhodobě poškozuje.
A nakonec, právo přece není povinnost. Pardon, v komunistické zemi je, měli jsme právo na práci, ale fakticky povinnost pracovat. Kdo pracovat nechtěl - nechtěl využít svého práva, měl problém. Co kdyby si dr. Rovný nejdříve přečetl zákony, na které se odvolává?

Pridať nový príspevok