Re:Super studia

Ing. Marián FILLO | 23.01.2013

Pán Meliško,

ak máte nejaké lepšie údaje než sú tie z VAERS, sem s nimi!
Myslím, že by Vám za ne všetci ruky vybozkávali.

Dá sa robiť len s tými údajmi, ktoré sú, nie s tými, ktoré nie sú. VAERS je v mnohom nedokonalý, ale (žiaľ) je to to najlepšie, čo v túto chvíľu máme.

V medicíne máme rôzne stupne dôkazov. Toto je, povedzme, "slabší" dôkaz, v tom Vám dávam za pravdu. Na dvojito zaslepenú, skutočným placebom kontrolovanú randomizovanú klinickú štúdiu sa to fakt nechytá, uznávam.

Každopádne však je to (ako každá iná zarážajúca a opakovaná časová následnosť) dobrý podnet pre hľadanie (prípadne vyvrátenie) príčinnej súvislosti, tzn. podnet pre ďalší výskum.

Pridať nový príspevok