Re:Úmyselne "skomolené" fakty

J.N. | 16.12.2012

p.Katka, chyba bola, že ste si neodfotili chráničku, tak aby bolo možné aj dieťa jednoznačne identifikovať a s dokázateľným časom, napríklad spolu s odfotenou dennou tlačou, s viditeľným dátumom, - tak ale - nemohli ste vedieť, kde to až skončí, je mi to ľúto. Všimnite si, ako Vám v odpovedi zdôraznili, že ste podpísali informovaný súhlas, to Vám dávajú najavo, že ste s možnými rizikami, ktoré oni uviedli že nastali, súhlasili.

Ak by ste mali ešte možnosť namietať voči výsledku prešetrenia, či odvolať sa, tak by som na Vašom mieste žiadala:

A: aby ozrejmili akým vedeckým myšlienkovým postupom dospeli k záveru, že sa jednalo o časovú zhodu vzniknutých komplikácii a nie príčinnú súvislosť

a za B: aby sa skutočne zaoberali skúmaním možnej príčinnej súvislosti medzi očkovaním a vznikom potiaží Vášho dieťaťa, pretože taká rozvaha vo výsledku prešetrenia absentuje, a žiadate odpoveď tak , aby ich kroky postupu boli zdokumentované a vy ste boli informovaná, s Vašim dovetkom, že predsa o riziku rakoviny ako vedľajšieho účinku vakcíny ste informovaná neboli, takže vyvinenie sa zo zodpovednosti pracovníkov za vzniknutý zdravotný stav vopred neprichádza do úvahy.

Pridať nový príspevok