rakovina po očkování 3

MUDr.Ludmila Eleková | 12.12.2012

A ještě tohle: https://en.wikipedia.org/wiki/Vaccine-associated_sarcoma, jedna citace: "causal relationship between VAS and administration of aluminum adjuvanted rabies and FeLV vaccines was established through epidemiologic methods, and in 1996 the Vaccine-Associated Feline Sarcoma Task Force was formed to address the problem.[4]"
Kauzální souvislost mezi VAS (vaccine associated sarkoma) a podání vakcíny s hliníkovým adjuvans byla zjištěna pomocí epidemiologických metod....
A další citace: "Inflammation in the subcutis following vaccination is considered to be a risk factor in the development of VAS, and vaccines containing aluminum were found to produce more inflammation.[7]
Zánět v místě vpichu je znám jako rizikový faktor VAS a bylo zjištěno, že vakcíny, které obsahují ALUMINIUM způsobují větší zánět
Furthermore, particles of aluminum adjuvant have been discovered in tumor macrophages.[8] In addition, individual genetic characteristics can also contribute to these injection-site sarcomas.[9]
Dále, částice Al adjuvans byly zjištěny v tumorových makrofágech. kromě toho individuální genetické rysy přispívají ke vzniku nádoru v místě injekce.
The incidence of VAS is between 1 in 1000 to 1 in 10000 vaccinated cats and has been found to be dose-dependent.[1] The time from vaccination to tumor formation varies from three months to eleven years"
Incidence VAS je 1 na 1000 (!) až 10000 očkovaných koček a jeho výskyt je závislý na dávce. Doba od očkování do vzniku tumoru kolísá od 3 měsíců do 11 let.
"Similar examples of sarcomas developing secondary to inflammation include tumors associated with metallic implants and foreign body material in humans"
Podobné případy sarkomů vzniklých po zánětu zahrnují nádory související s kovovými implantáty a cizími tělesy u lidí.
A tohle je taky dobré: "New vaccine protocols have been put forth by the American Association of Feline Practitioners that limit type and frequency of vaccinations given to cats...Also, vaccines should be given in areas making removal of VAS easier, [15] namely: as close as possible to the tip of the right rear paw for rabies, the tip of the left rear paw for feline leukemia (unless combined with rabies), and on the right shoulder - being careful to avoid the midline or interscapular space - for other vaccines (such as FVRCP)
Byly zavedeny nové protokoly očkování koček, které omezují počet a frekvenci vakcín...vakcíny také mají být aplikovány do míst na těle, které usnadní odstranění tumotu, tj, co nejblíže pacce.
Je třeba ještě něco dodávat?

Pridať nový príspevok