Re:Re:krátky komentár Katky Tumpachovej

Ing. Marián Fillo | 11.12.2012

Dám ruku do ohňa za to, že tým nemenovaným prizvaným odborníkom bol prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.

Pridať nový príspevok