Re:Re:Re:Re:Rastovi

Ing. Marián FILLO | 24.12.2012

"Skvelý" prístup k diskusii, Rasťo.

Ja veľmi dobre viem, že vo VAERS nie sú iba nežiaduce účinky s vedecky potvrdenou príčinnou súvislosťou. Viem čítať a viem aj celkom slušne po anglicky.
Výskyt vo VAERS skutočne nie je exaktným dôkazom príčinnej súvislosti, v tom máte pravdu. Avšak čím viac sa niečo vyskytuje po nejakej vakcíne, tým je pravdepodobnejšie, že to tá vakcína skutočne spôsobuje (buď sama o sebe, alebo k tomu prispieva spolu s inými faktormi). A toho dôkazom je vlastne aj samotný odkazovaný dokument GSK, podľa ktorého venujú zvláštnu pozornosť mimoriadne často sa vyskytujúcemu (údajnému) nežiaducemu účinku s doposiaľ nepotvrdenou príčinnou súvislosťou - "gaze palsy" (čiastočné ochrnutie očného svalstva).

To, že niečo povedal Umberto Eco, nie je dôkazom ničoho, a už vôbec nie je dôkazom, že jeho výrok sa vzťahuje na mňa.

Zhrniem to: na moje podložené (proti)argumenty nemáte čo povedať k veci, tak šplechnete niečo úplne od veci, len aby reč nestála, resp. aby to budilo zdanie, že máte nejaký protiargument, hoci to v skutočnosti nijakým protiargumentom nie je.

Preštudujte si National Childhood Vaccination Injury Act z roku 1986 a skúste sa popýtať v medicínsko-právnických kruhoch na akýkoľvek úspešný súdny spor, v ktorom by občania vymohli od výrobcu vakcíny akékoľvek odškodnenie za nežiaduci účinok povinného očkovania v (Česko)Slovensku...

Váš od veci komentár teda považujem za de facto priznanie argumentačnej prehry, za argumentačnú kapituláciu, lebo žiadnej ďalšej vecnej argumentácie už nie ste schopný, a preto ste sa uchýlil k osobnému útoku.

A vôbec ste mi neodpovedal na moje otázky:

Vo VAERS (Systém hlásenia nežiaducich účinkov očkovania v USA) je zaznamenaných v túto chvíľu rovných 200 prípadov neutropénie, 1412 prípadov leukocytózy, 530 prípadov leukopénie atď. atď.
Podľa Vás je všetko toto len náhoda a tí lekári, čo tieto nežiaduce účinky očkovania hlásili, sú podľa Vás zrejme úplní idioti, lebo predsa aj malé dieťa vie, že leukocytóza, leukopénia, neutropénia atď. nemôžu ani vo sne byť spôsobené očkovaním?
Rozumiem tomu správne?

Mňa nezaujímalo, čo je napísané na stránke VAERS, to si predsa viem veľmi dobre prečítať a preložiť aj sám, mňa zaujímal Váš názor. A ten ste mi nepovedal. Prečo? Bojíte sa, že by ste tým usvedčil sám seba z absurdnosti?

Pridať nový príspevok