Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Rastovi

Ing. Marián FILLO | 24.12.2012

Je žalostné, že poniektorí čitatelia si ani po už-neviem-koľkom vysvetlení, že exaktne dokázať (a rovnako tak vyvrátiť) príčinnú súvislosť očkovania s (údajným) nežiaducim účinkom očkovania je častokrát (vlastne v drvivej väčšine prípadov, ak nejde o úmrtia) nemožné, pretože
1. od očkovania ubehol príliš dlhý čas
2. na zmeranie niektorých parametrov (napr. obsah hliníka alebo ortuti v mozgu), ktoré sú pre dôkaz príčinnej súvislosti kriticky dôležité, by bolo potrebné vykonať tak invazívne zásahy, že by s veľmi vysokou pravdepodobnosťou (až istotou) viedli k vážnemu poškodeniu alebo úmrtiu pacienta. A to nijaká etická komisia nedovolí.

Preto "milujem" ľudí, ktorí sa oháňajú tým, že príčinná súvislosť očkovania s následne vzniknutým zdravotným problémom nebola dokázaná. No nebola dokázaná, lebo nie je a) technicky b) eticky možné ju dokázať. Zároveň však ani nebola vyvrátená.

Zároveň je známe a už to bolo viackrát opakovane publikované, že neočkované deti majú napr. výrazne nižší výskyt alergií, astmy, rakoviny a ďalších chronických zdravotných problémov než je bežný priemer očkovanej populácie. Na to nedokázal nikto odpovedať inak než tým, že tieto prieskumy nespĺňajú kritériá EBM (Evidence Based Medicine). No áno, nespĺňajú, lebo na plnokrvnú štúdiu, spĺňajúcu tieto kritériá, by boli potrebné milióny dolárov, ktoré neočkujúci rodičia nemajú a nikto iný ich na to nechce dať. Neexistuje nijaká štúdia, plne spĺňajúca kritériá EBM, ktorá by klinicky dlhodobo sledovala celkové zdravie očkovaných a neočkovaných detí (a nielen výskyt jednotlivých vybraných zdravotných problémov). Keby bolo očkovanie také úžasné, ako sa tvrdí, určite by na takú štúdiu našli výrobcovia vakcín pár miliónov €, ktoré by trebárs ubrali z reklamy, na ktorú ročne dajú (celosvetovo) stovky miliónov €.
Lenže oni sa to BOJA skúmať.
Prečo?
Lebo výsledok je vlastne vopred známy a pokazil by im kšeft.
A preto na to nedajú ani cent (resp. halier).

Týmto považujem diskusiu o (ne)preukázaní príčinnej súvislosti za uzavretú.

Pridať nový príspevok