Re:Re:Re:Re:Re:Re:Otázka

Anuška | 14.12.2012

Rasťo,
nepodarilo sa mi nájsť archívne záznamy spred roku1996.

Zdravotnícka ročenka 1997: "Nie celkom uspokojivá bola situácia vo výskyte osýpok, kde sa zaznamenal viac ako 3-násobný vzostup počtu ochorení oproti priemeru za predchádzajúcich 5 rokov. Príčinou boli pretrvávajúce nedostatky v očkovaní rómskej populácie a rozššírenie nákazy na malé vnímavé deti (väčšinou eššte nepodliehajúce očkovaniu)."

Zdravotnícka ročenka 1998: "Ochorenia vznikli aj u očkovaných detí, čo svedčí o nedostatočnej postvakcinačnej imunite rómskej populácie - v súvislosti s jej neuspokojivým celkovým zdravotným stavom."

Zdravotnícka ročenka 2003: "V priebehu roku bolo na území Slovenskej republiky zaznamenaných 19 prípadov ochorení na osýpky, ktoré sa vyskytli u 18-tich detí z utečeneckých táborov. V súvislosti s týmto výskytom bolo 1 ochorenie u neočkovaného dieťaťa zo SR, ktoré sa nakazilo pri súčasnej hospitalizácii s deťmi utečencov."

Zdravotnícka ročenka 2004: "vo výskyte osýpok (zaznamenali sa 2 prípady ochorenia, z toho 1 importované)"

Zdá sa Vám, že tieto informácie sú v prospech očkovania?

Pridať nový príspevok