Re:Re:Re:to je 1 april?

Ing. Marián FILLO | 14.12.2012

Skopírovaním demagogickej "argumentácie" prof. Dluholuckého tu asi naozaj nikoho neohúrite.

Zatiaľčo u vami uvádzaných udalostí nemusí (i keď si viem predstaviť, že by za istých okolností mohlo) ísť o príčinnú súvislosť, vzťah očkovania a porúch imunity je celkom očividný (a mnohonásobne vedecky potvrdený) a mechanizmus vzniku viac-menej jasný, či už ide o pôsobenie neurotoxického a imunitu jednostranne stimulujúceho (okrem iného alergizujúceho) hliníka, alebo o prítomnosť zvyškov ľudských buniek vo vakcínach (a následnú autoimunitu), či o imunosupresívne účinky vakcinačného vírusu osýpok (atď. atď.).

Poprosím Vás, aby ste v ďalšom písali len príspevky, ktoré majú aspoň trochu hlavu a pätu, a nie takéto "šplechy", ktoré v podstate len vypovedajú o tom, že ste argumentačne úplne v koncoch.

Pridať nový príspevok