Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:to je 1 april?

Ing. Marián FILLO | 13.12.2012

Rasťo,

ako som už spomínal, v dôvernom dokumente GSK je reč o spontánne hlásených nežiaducich účinkoch, čiže o tom menej než jednom percente zo skutočného počtu, ktoré je kompetentným úradom aj hlásené.

Uvedením počtu predaných vakcín (GSK nemá informáciu o presnom počte zaočkovaných detí, čo sa v tom dokumente taktiež dočítate) a počtu hlásených nežiaducich účinkov by mohol vzniknúť veľmi mylný dojem, že tých nežiaducich účinkov je smiešne málo v porovnaní s počtom predaných vakcín. V skutočnosti však ich je najmenej 100x viac, keď vieme, že ich je hlásených menej než 1%.

Ďalej GSK ani nenapadlo, že časť distribuovaných vakcín expirovala skôr, než boli podané, takže počíta aj s nikdy neaplikovanými vakcínami.

Keďže GSK nevie nič o počte zaočkovaných detí ale len o počte distribuovaných vakcín, uvádza rozmedzie (4 dávky na osobu vs. 1 dávka na osobu) od 6.070.854 do 24.283.415 očkovaných detí. Reálne to však bude menej, pretože, ako som už uviedol, distribuovaná vakcína neznamená automaticky aplikovaná vakcína. Nejaké sa mohli po ceste rozbiť, expirovať, prepísknuť skladovacia teplota a tým znehodnotiť apod.

Keďže mnohé deti nedostali 3 a už vôbec nie 4 dávky (lebo po prvej či druhej mali šialenú reakciu a rodičia odmietli dané dieťa viac očkovať, alebo preto, lebo očkovací kalendár danej krajiny nepoužíva na komplet celé základné očkovanie Infanrix Hexa, ale niektoré dávky sa v danej krajine robia inou (menej-zložkovou) vakcínou), dajme tomu, že bolo očkovaných takých 15 miliónov detí. Oproti tomu hlásených nežiaducich účinkov nejakých 1.700, po zohľadnení 99% podhlásenosti reálne teda vyše 170.000. To máme viac než 1 zo 100 očkovaných. Podotýkam, že nežiaducim účinkom sa tu nerozumie očakávaná reakcia na očkovanie, tzn. niekoľkodňové začervenanie/bolestivosť/zatvrdnutie/opuchnutie v mieste vpichu či mierna horúčka do 38 °C, ale len vážnejšie veci. Riziko dostať nejakú z chorôb, proti ktorým Infanrix Hexa má chrániť, a mať vážny priebeh tejto choroby, je každopádne podstatne nižšie.

Ohľadne skutočnej príčinnej súvislosti očkovania s vymenovanými nežiaducimi účinkami Vám už odpovedala vyššie Dr. Eleková, s ktorej príspevkom sa plne stotožňujem a nevidím dôvod opakovať to inými slovami.

Dôkazy príčinnej súvislosti očkovania s (údajným) nežiaducim účinkom sú častokrát (vlastne väčšinou) nerealizovateľné, pretože napr. na dôkaz abnormálne vysokej koncentrácie hliníka v mozgu by bolo potrebné odobrať kus bunkového tkaniva z mozgu, čo u zatiaľ živého dieťaťa dosť dobre neprichádza do úvahy. Tvrdiť, že niečo nie je dokázané a preto to nie je pravda, je teda úplný nezmysel. Nie je to dokázané, lebo dôkaz nie je z etických dôvodov realizovateľný. Takže tie drísty GSK, že "nejestvujú presvedčivé dôkazy" sú len sprosté kecy a oni to veľmi dobre vedia. Dôkazy nejestvujú preto, lebo žiadna etická komisia by nedovolila ich vykonať.

Pridať nový príspevok