Vážení vedci...

lmb | 11.12.2012

Nehnevajte sa , ale vaša hlúposť je do neba volajúca. Pán ing. Fillo, ak ste takto rozumeli i študijnej literatúre, neviem, ako ste prišli k vysokoškoleskému titulu. Nič vám nehovorí definícia nežiaduceho účinku ani pojmy ako PSUR či povinnosti hlásenia NÚ. V klinickom skúšaní i pri sledovaní bezpečnosti niektorých liekov (najmä biologických) je povninnosť hlásiť akýkoľvek (závažný) NÚ počas liečby liekom. "Závažnosť" je definovaná, o tom tu teraz písať nebudem. Len napíšem, že za NÚ sa považujú všetky udalosti bez ohľadu na to, či súvisia alebo nesúvisia s liečbou. Úplne teoreticky teda môžete v NÚ nájsť i úmrtie pacienta, ktorý užíval liek, ale zomrel preto, lebo ho zrazilo auto. Vy ale napíšete, že smrť spôsobil liek. Žiaľ, nie vždy na pochopenie problematiky stačia informácie posťahovamé z webu. Ale to vy asi nepochopíte. Žiaľ, ste ideálnym príkladom toho, že aktívny blbec je horší ako triedny nepriateľ...

Pridať nový príspevok