Re:Re:Re:čistá fascinácia

Ing. Marián FILLO | 26.12.2012

Jedna vec sú fakty, druhá vec sú závery.

Faktom je, že 97% chorých boli očkovaní.
Faktom je, že zaočkovanosť je 90%.

Z toho niekto môže krkolomne vyvodiť, že očkovanie dvomi dávkami prospieva (dokonca už padli aj návrhy na tretiu dávku), avšak realita je taká, že očkovanie v skutočnosti ZVYŠUJE náchylnosť na mumps.

Keby bolo očkovanie účinné, tak pomer očkovaných chorých a neočkovaných chorých musí byť nižší než je zaočkovanosť. Ale on je vyšší, takže očkovanie zvyšuje riziko ochorenia.

Ale pán Rasťo to asi nechápe, a tak ochotne pritakáva pánu Meliškovi (keďže bez ohľadu na logiku a fakty je a priori za očkovanie). Tomu pánu Meliškovi, ktorý doteraz nebol schopný zostrojiť jediný VECNÝ, PODLOŽENÝ a zároveň LOGICKÝ argument. Ale musím uznať istý pokrok pána Meliška, lebo tento jeho argument už bol vcelku vecný (síce s osobným útokom v závere, ale nad ten sa povznesiem), a budil aj známky logiky (hoci čiastočne chybnej), bol však úplne nepodložený.

Pridať nový príspevok