,,,

zuzka | 01.03.2013

Marian a co bod k? k) oznámiť každé odmietnutie povinného očkovania alebo nedostavenie sa na povinné očkovanie, ak očkovanou osobou má byť maloleté dieťa, hlásené regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (písmeno b)), aj úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste bydliska maloletého dieťaťa.“.

Pridať nový príspevok